30 Cdo 328/2008
Datum rozhodnutí: 25.11.2009
Dotčené předpisy:
30 Cdo 328/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobkyně obchodní společnosti I. R., a.s., zastoupené advokátem, proti žalované V. B. (dříve S.), zastoupené advokátem, o zaplacení 72.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 C 36/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. dubna 2007, č.j. 3 Co 64/2006-83, takto:

V řízení bude pokračováno na straně žalobkyně se společností I. R. S., zapsané pod reg.č. 290/2007 v Rejstříku společností v N.

O d ů v o d n ě n í :

Proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. dubna 2007, č.j. 3 Co 64/2006-83, podala žalobkyně dne 2. srpna 2007 dovolání.

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku ze dne 6. listopadu 2009 vyplývá, že žalobkyně - obchodní společnost I. R., a.s., byla ke dni 23. června 2008 vymazána z tohoto rejstříku.

Podáním ze dne 19. listopadu 2009 oznámil zástupce žalobkyně, že po vydání dovoláním napadeného rozhodnutí obchodní společnost I. R., a.s., realizovala fúzi se společností I. R. S., a.s., a tato sloučená společnost v režimu evropské společnosti přesídlila do L. Tuto skutečnost doložil rozhodnutím Oblastního soudu L. ze dne 25. července 2007 pod č. 290/2007, kterým bylo vydáno soudní nařízení potvrzující, že fúze sloučením akciové společnosti I. R., a.s., a společností I. S., a.s., je platná a že fúze a současný vznik a registrace evropské akciové společnosti v K. r., která nese jméno I. R. S., musí být uskutečněny a ukončeny Ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu K. r., jako Správce rejstříku společností o registrovaném sídle společnosti, osvědčilo dne 13. října 2008, že registrované sídlo předmětné společnosti má adresu..

Za tohoto stavu dovolací soud v souladu s ustanovením § 107 odst. 1 a 3 o.s.ř.

ve spojení s § 243c odst. 1 téhož zákona rozhodl o tom, že v řízení na straně žalobkyně bude dále pokračováno se společností I. R. S., zapsanou pod reg.č. 290/2007 v Rejstříku společností v N.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. listopadu 2009

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu