30 Cdo 3263/2014
Datum rozhodnutí: 28.08.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 3263/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobkyně JUDr. J. J. , právně zastoupené JUDr. Vladimírem Turkem, advokátem se sídlem v Praze 3, Korunní 2206/127, proti žalovanému JUDr. J. K. , právně zastoupenému JUDr. Ottou Mrňavým, advokátem se sídlem v Praze 3, Tachovské náměstí 649/3, o 16.000,- Kč měsíčně s příslušenstvím, ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 43 C 431/2003, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. května 2013, č.j. 54 Co 198/2013 343, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobkyně podala včasné a řádné dovolání (dále dovolatelka ) k Nejvyššímu soudu České republiky, a to proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. května 2013, č.j. 54 Co 198/2013 343, jímž bylo částečně potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 30. ledna 2013, č.j. 43 C 431/2003 328, o zastavení odvolacího řízení a jímž bylo částečně totéž usnesení změněno ve výroku o nákladech odvolacího řízení.
Dovolání žalobkyně je nicméně třeba podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítnout, neboť dovolatelka v dovolání nevymezila dovolací důvod způsobem stanoveným v § 241a odst. 3 o. s. ř. ve vztahu k ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř., takže pro tuto vadu nelze v dovolacím řízení pokračovat (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. srpna 2013, č. j. 29 Cdo 2488/2013, které je veřejnosti přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu České republiky www.nsoud.cz ).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 28. srpna 2014
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu