30 Cdo 3242/2014
Datum rozhodnutí: 23.10.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.30 Cdo 3242/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné Š. P., zastoupené JUDr. Petrem Hrdličkou, advokátem se sídlem v Praze 3, Biskupcova 1762/78, proti povinnému B. P. , pro 490.000,- Kč, vedené u Okresního soudu Prahu - východ pod sp. zn. 27EXE 1529/2013, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze 8. dubna 2014, č. j. 29Co 143/2014-42, takto:


I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Shora označeným rozhodnutím krajský soud změnil výrok II. usnesení okresního soudu z 9. ledna 2014, č. j. 27 EXE 1529/2013-19 tak, že oprávněná je povinna zaplatit soudnímu exekutorovi náhradu nákladů exekuce (výrok I. odvolacího soudu), a výrok III. usnesení okresního soudu tak, že povinnému se náhrada nákladů řízení nepřiznává. Ve výroku IV. svého rozhodnutí krajský soud oprávněné uložil zaplatit povinnému náhradu nákladů odvolacího řízení. Výrok I. usnesení okresního soudu o zastavení exekuce krajský soud potvrdil.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala povinná dovolání, jež směřovala výhradně do výroku I. (o povinnosti zaplatit soudnímu exekutorovi náhradu nákladů exekuce ve výši 4.235,- Kč) a IV. (o povinnosti zaplatit povinnému náhradu nákladů odvolacího řízení ve výši 968,- Kč).
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (v daném případě se jedná v součtu o částku nákladů ve výši 5203,- Kč), proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř., odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.)
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. října 2014
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu