30 Cdo 32/2004
Datum rozhodnutí: 29.01.2004
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 32/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně obchodní společnosti N. I., spol. s r. o., zastoupené advokátem, proti žalované obchodní společnosti N., a. s., zastoupené advokátkou, o ochranu dobré pověsti právnické osoby, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 11 C 208/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2003, č. j. 25 Co 429/2002-50, t a k t o :

I. Dovolání žalované se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Jak vyplývá z obsahu spisu a z dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2003, č. j. 25 Co 429/2002-50, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 5. března 2002, č. j. 11 C 208/2000-29, není dovolání v označené věci přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) a b) občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.").

Protože takto by přípustnost dovolání v této věci mohla být založena pouze již jen ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., avšak dovolací soud neshledal, že by v posuzované věci k naplnění předpokladů tohoto ustanovení došlo (ostatně ani samotné dovolání žalované fakticky koncepčně nevychází z dovolacího důvodu ve smyslu ustanovení § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), neobsahuje toto rozhodnutí odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2004

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu