30 Cdo 3184/2011
Datum rozhodnutí: 30.11.2011
Dotčené předpisy: § 243 odst. 5 věta druhá o. s. ř.
30 Cdo 3184/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobkyně Ž. P., zastoupené JUDr. Vojtěchem Filipem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Čéčova 11, proti V. P., zastoupenému JUDr. Miroslavem Opatrným, advokátem se sídlem v Kladně, Tř. T.G. Masaryka 293, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 50/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. února 2011, č. j. 1 Co 239/2010, 1 Co 240/2010-151, ve znění usnesení ze dne 12. dubna 2011, č.j. 1 Co 239/2010, 1 Co 240/2010-166, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):
Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 8. února 2011, č.j. 1 Co 239/2010, 1 Co 240/2010-151, ve znění usnesení ze dne 12. dubna 2011, č.j. 1 Co 239/2010, 1 Co 240/2010-166, výrokem I. zastavil řízení o odvolání žalovaného, výrokem II. podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v odstavcích I. a IV. výroku a v odstavci III. výroku jej změnil jen tak, že výše nákladů činí 45.032,- Kč, jinak jej potvrdil a výrokem III. rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Toto rozhodnutí odvolacího soudu žalobkyně napadla dne 26. dubna 2011 dovoláním (doplněným podáním ze dne 3. května 2011), které však podáním ze dne 3. listopadu téhož roku vzala zpět.
Podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
S ohledem na uvedený procesní úkon žalobkyně, jímž vzala dovolání podané v této věci zpět, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1 a § 151 o.s.ř., když dovolatelka procesně zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno (§ 146 odst. 2 věta první o.s.ř.), avšak žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 30. listopadu 2011

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu