30 Cdo 3178/2013
Datum rozhodnutí: 02.10.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 3178/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v právní věci žalobce A. K. , proti žalované obci Poustka , o vydání veřejného činitele k trestnímu řízení, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 12 Nc 9/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. srpna 2013, č. j. 61 Co 426/2013-48, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. srpna 2013, č. j. 61 Co 426/2013-48, ve smyslu § 241b odst. 2, část věty před středníkem, § 104 odst. 2, věty třetí, a za užití § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť i přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je důsledkem aplikace § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. per analogiam, neboť žalobce s ohledem na výsledek tohoto dovolacího řízení nemá na náhradu nákladů dovolacího řízení právo a žalované podle obsahu spisu v tomto řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly, takže podmínky pro aplikaci § 146 odst. 2 o. s. ř. v daném případě osvědčeny nebyly.
V Brně 2. října 2013
JUDr. Pavel V r c h a
předseda senátu