30 Cdo 3149/2013
Datum rozhodnutí: 25.03.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 3149/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné CASPER CONSULTING a. s. , se sídlem v Praze 1, Olivova 2096/4, identifikační číslo osoby 639 80 401, zastoupené Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště 55, proti povinným 1. Montalit s. r. o., se sídlem v České Lípě, Antonína Sovy 3009, identifikační číslo osoby 622 44 060, 2. Ing. V. F. , 3. L. S. , za účasti manžela 3. povinné Mgr. A. S. , zastoupeného JUDr. Milanem Štětinou, advokátem se sídlem v České Lípě, Jiráskova 614, pro 2.299.657,93 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 9EXE 4798/2010, o dovolání Mgr. A. S. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci z 25. června 2013, č. j. 35Co 396/2013-68 takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému usnesení krajského soudu podal manžel 3. povinné dovolání, které pak podáním ze 6. 3. 2014 vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243c odst. 3 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2014 zastavil.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. března 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu