30 Cdo 310/2003
Datum rozhodnutí: 14.01.2004
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 310/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce České republiky - Finančního úřadu v S., zastoupeného JUDr. Z. K., Finanční ředitelství v P., proti žalovanému L. l., s.r.o., zastoupeného advokátem, o určení neúčinnosti právního úkonu, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 14 C 214/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 23. července 2002, č.j. 12 Co 452/2002-303, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni v záhlaví označenému, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne

11. března 2002, č.j. 14 C 214/2001-222, ve věci samé není přípustné podle § 237

odst. 1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. ledna 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu