30 Cdo 3061/2013
Datum rozhodnutí: 16.10.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.201330 Cdo 3061/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy ve věci nezletilých a) M. K. , a b) T. K. , dcer matky Mgr. J. K., a RNDr. P. R., právně zastoupen JUDr. Oldřiškou Luňáčkovou, advokátkou, se sídlem Praha 10, Moskevská 63, o změnu výchovy a výživy nezletilých, o návrhu otce na nařízení předběžného opatření , ve věci vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 23 P 16/2013, o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2013, č.j. 26 Co 199/2013-436, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2013, č.j. 26 Co 199/2013-436, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť není přípustné, když směřuje proti rozhodnutí ve věci upravené v zákoně o rodině, a přitom se nejedná o žádnou z výjimek uvedenou v ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) o.s.ř., tj. rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, o určení (popření) rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení. Současně věc není přípustná ani podle ustanovení § 238 odst. 1, písm. g) o.s.ř., kdy dovolání není přípustné proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o předběžném opatření.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 16. října 2013
JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu