30 Cdo 3021/2013
Datum rozhodnutí: 25.09.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř. ve znění od 01.01.201330 Cdo 3021/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy ve věci J. B. , syna V. B., oba zastoupeni Mgr. Vojtěchem Veverkou, advokátem v advokátní kanceláři JANSOVÁ VEVERKA, se sídlem Kladno, Hajnova 40, a otce R. B., zastoupeného JUDr. Kateřinou Radostovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Břehová 208/8, o úpravu poměrů pro dobu před i po rozvodu manželství rodičů, ve věci vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 24 Nc 40/2012, o dovolání otce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. května 2013, č.j. 29 Co 132/2013 150, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. května 2013, č.j. 29 Co 132/2013 150, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí ve věci upravené v zákoně o rodině, a přitom se nejedná o žádnou z výjimek uvedenou v ustanovení § 238 odst. 1 písm a) o.s.ř., tj. rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, o určení (popření) rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 25. září 2013

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu