30 Cdo 3007/2014
Datum rozhodnutí: 21.01.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 3007/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné Mgr. I. L., se sídlem v Praze 4, Tř. 5. května 1661/2, identifikační číslo osoby 71282491, zastoupené JUDr. Josefem Lanzendörferem, advokátem se sídlem v Ondřejově, Pod Hřištěm 149, proti povinné Vítkov Invest s. r. o., se sídlem v Praze 2, na Kozačce 1288/6, identifikační číslo osoby 26429586, zastoupené Mgr. Lukášem Damborským, advokátem se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 1, pro 132.576,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 52EXE 416/2013, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze z 31. ledna 2014, č. j. 20Co 484/2013-112, takto: Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu z 28. srpna 2014, č. j. 30 Cdo 3007/2014-225 se opravuje (doplňuje) tak, že povinná je zastoupena Mgr. Lukášem Damborským, advokátem se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 1.
O d ů v o d n ě n í :


Usnesením z 28. srpna 2014, č. j. 30 Cdo 3007/2014-225, Nejvyšší soud odmítl dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze z 31. ledna 2014, č. j. 20Co 484/2013-112. V záhlaví usnesení soud opomenul uvést, že povinná je zastoupena advokátem. Uvedené pochybení tedy bylo napraveno tímto usnesením (§ 164 o. s. ř.). Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. ledna 2015

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu