30 Cdo 300/2014
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.30 Cdo 300/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné Tessile ditta services a. s. , se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, identifikační číslo osoby 283 29 082, proti povinnému T. Š. , pro 950,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68EXE 4926/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze z 15. dubna 2013, č. j. 16Co 172/2013-38, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému rozhodnutí, jímž městský soud potvrdil usnesení z 19. 11. 2012, č. j. 68EXE 4926/2012-9, kterým obvodní soud nařídil exekuci, podal povinný dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř., aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl.
O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 28. ledna 2014 JUDr. Vladimír M i k u š e k
předseda senátu