30 Cdo 2943/2014
Datum rozhodnutí: 26.08.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 2943/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné INFRACO s. r. o . , se sídlem v Chebu, Svobody 235/49, identifikační číslo osoby 27962385, proti povinnému J. H. , pro 10.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 13Nc 10941/2009, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 24. dubna 2014, č. j. 12Co 120/2014-42, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému usnesení krajského soudu podala oprávněná dovolání, které pak podáním z 9. srpna 2014 vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243c odst. 3 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2014 zastavil.
Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinnému však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243c odst. 3 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. srpna 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu