30 Cdo 2924/2004
Datum rozhodnutí: 31.01.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 2924/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce S. K., zastoupeného advokátem, proti žalovanému S. K., o snížení výživného, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 7 C 82/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2004, č.j. 56 Co 125/2004-53, t a k t o :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. března 2004, č.j. 56 Co 125/2004-53, potvrdil usnesení Okresního soudu v Opavě ze dne 13. února 2004, č.j. 7 C 82/2003-41, kterým bylo odmítnuto odvolání žalobce proti rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 2. prosince 2003, č.j. 7 C 82/2003-34, a ve výroku o náhradě nákladů řízení usnesení okresního soudu změnil.

Uvedené usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním ze dne 9. června 2004.

Přípisem ze dne 29. listopadu 2004 však žalobce vzal prostřednictvím svého zástupce dovolání ze dne 9. června 2004 v plném rozsahu zpět.

Vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví (§ 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř.).

S ohledem na procesní úkon žalobce, kterým bylo dovolání v označené věci vzato zpět, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení v této věci podle citovaného ustanovení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 2 věta prvá o.s.ř., když dovolatel sice procesně zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak

v dovolacím řízení žalovanému jinak žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2005

JUDr. Pavel Pavlík, v.r.

předseda senátu