30 Cdo 2870/2005
Datum rozhodnutí: 28.06.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 2870/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobkyně A. Š., zastoupené advokátem, proti žalovanému S. K., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 7/2004, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. června 2005, č. j. 1 Co 123/2005 - 48, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 26. 4. 2005, č. j. 24 C 7/2004 - 43, odmítl žalobu na ochranu osobnosti, jíž žalobkyně požadovala na žalovaném zaplacení náhrady nemajetkové újmy ve výši 3,000.000,- Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 27. 6. 2005,

č. j. 1 Co 123/2005 - 48, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které podáním ze dne 10. 11. 2005 vzala prostřednictvím svého zástupce výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalobkyně sice zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. června 2006

JUDr. Olga Puškinová, v.r.

předseda senátu