30 Cdo 2867/2016
Datum rozhodnutí: 11.04.2018
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013, § 243b o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 2867/2016-208

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobkyně PEKÁRNA a PIVOVAR KVILDA s.r.o., IČ 63911515, se sídlem v Kvildě 75, zastoupené Mgr. Petrem Mikyskem, advokátem se sídlem v Praze 3, Boleslavská 2178/13, proti žalované České republice Českému statistickému úřadu, se sídlem v Praze 10, Na Padesátém 3268/81, o zaplacení soudního poplatku za podání žaloby a odvolání, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 21 C 173/2010, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2015, č. j. 72 Co 387/2015-103, takto:

Datum vydání usnesení Nejvyššího soudu České republiky č. j. 30 Cdo 2867/2016-213, se opravuje tak, že správně zní 21. 2. 2018.

O d ů v o d n ě n í:
V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ve shora uvedené věci bylo nesprávně uvedeno datum jeho vydání (vyhlášení).
Předseda senátu Nejvyššího soudu proto podle ustanovení § 164 o. s. ř., za použití § 243b o. s. ř., vydal toto opravné usnesení, jímž chybu v psaní v datu vydání rozhodnutí opravil.
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 11. dubna 2018JUDr. Pavel Simon
předseda senátu