30 Cdo 285/2014
Datum rozhodnutí: 29.01.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 285/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné Tesile ditta services a. s. , se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, identifikační číslo osoby 283 29 082, proti povinnému O. Š., pro 968,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 54 EXE 402/2012, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze z 29. května 2013, č. j. 11 Co 210/2013-74, takto:
Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze z 29. května 2013, č. j. 11Co 210/2013-74, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu