30 Cdo 2840/2010
Datum rozhodnutí: 25.10.2010
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
30 Cdo 2840/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce Š. H. , zastoupeného Mgr. Patrikem Garňákem, advokátem se sídlem v Českém Těšíně, Štefánkova č. 10, proti žalovaným 1) Policii ČR, Obvodní oddělení Třinec, 2) Okresnímu státnímu zastupitelství Frýdek Místek, se sídlem ve Frýdku Místku, Na Poříčí 3206, 3) Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě, se sídlem v Ostravě, Na Hradbách č. 1836/21, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 404/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. června 2009, č.j. 1 Co 35/2009-32, takto:

Výrok usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. září 2010, č.j. 30 Cdo 2840/2010-62, se opravuje tak, že v něm uvedená slova se odmítá se nahrazují slovy se zamítá . O d ů v o d n ě n í:Nejvyšší soud České republiky rozhodl v označené věci usnesením ze dne 23. září 2010, č.j. 30 Cdo 2840/2010-62, v jehož výroku byla v důsledku písařské chyby uvedena slova: se odmítá , místo správných : se zamítá .
S ohledem na uvedenou skutečnost byla proto podle ustanovení § 164 občanského soudního řádu ve spojení s § 243c odst. 1 téhož zákona zmíněná chyba tímto usnesením opravena.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně 25. října 2010

JUDr. Pavel P a v l í k , v. r.
předseda senátu