30 Cdo 2838/2014
Datum rozhodnutí: 29.07.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 2838/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Pavlíka v exekuční věci oprávněné TARXAN Consulting s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Jizerská 1076/2, identifikační číslo osoby 28127978, proti povinné E. J., pro 37.917,- Kč s příslušenstvím, vedené Okresním soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. 49 EXE 1982/2013, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. prosince 2013, č. j. 19Co 2642/2013-77 takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 5. 9. 2013, č. j. 49 EXE 1982/2013-19, zastavil exekuci vedenou pověřeným soudním exekutorem JUDr. Pavlem Vyžralem podle směnečného platebního rozkazu Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 12. 2009, č. j. 13 Cm 2563/2009-5, a podle rozsudku Okresního soud v Českých Budějovicích ze dne 30. 3. 2010, č. j. 17 C 683/2009-19, k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 37.917,- Kč s příslušenstvím (výrok I.). Dále rozhodl, že povinná nemá právo na náhradu nákladů exekučního řízení (výrok II.) a že oprávněná je povinna zaplatit soudnímu exekutorovi náhradu nákladů exekuce ve výši 7.865,- Kč do 3 dnů od právní moci usnesení (výrok III.).
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. a výroky II. a III. změnil tak, že povinná nemá právo na náhradu nákladů exekučního řízení před soudem prvního stupně a že oprávněná je povinna zaplatit soudnímu exekutorovi na nákladech exekuce 4.235,- Kč do 3 dnů od právní moci usnesení. Dále rozhodl, že povinná nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
Oprávněná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Výrok o nákladech řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 druhá věta o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. července 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu