30 Cdo 2762/2014
Datum rozhodnutí: 24.09.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.30 Cdo 2762/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné Cashdirect, s. r. o. , se sídlem v Praze 5, Bozděchova 1840/7, identifikační číslo osoby 27080617, proti povinnému J. M., za účasti manželky povinného O. M., obou zastoupených JUDr. Juditou Jakubčíkovou, advokátkou se sídlem v Klatovech, Krameriova 139, pro 13.930,74 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 4EXE 1814/2013, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci z 27. února 2014, č. j. 40Co 89/2014-47, takto: Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 19. listopadu 2013, č. j. 4EXE 1814/2013-30, kterým okresní soud zamítl návrh povinného a jeho manželky na zastavení exekuce, podal povinný a jeho manželka dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř., odmítl.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. září 2014
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu