30 Cdo 2748/2014
Datum rozhodnutí: 13.08.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 2748/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavle Vrchou v právní věci žalobců a) Ing. J. M., CSc. , a b) I. M. , zastoupených Mgr. Radkem Matoulkem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké nám. 147, proti žalovanému G. A. , zastoupenému JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké nám. 135, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 15 C 161/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. prosince 2013, č. j. 25 Co 381/2013-141, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.): Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. prosince 2013, č. j. 25 Co 381/2013-141, podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo podáním žalovaného ze dne 22. července 2014 (č. l. 259) vzato zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. srpna 2014

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu