30 Cdo 2684/2014
Datum rozhodnutí: 23.07.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.30 Cdo 2684/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Pavla Pavlíka v exekuční věci oprávněné Home Credit a. s., se sídlem v Brně, Moravské nám. 249/8, identifikační číslo osoby 26978636, proti povinnému J. S., pro 22.967,99 Kč s příslušenstvím, vedené u JUDr. Igora Olmy, soudního exekutora Exekutorského úřadu Svitavy, nám. Míru 53/59, pod sp. zn. 111EX 3513/11, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 31. prosince 2013, sp. zn. 26Co 590/2013-59, takto: Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 18. listopadu 2013, č. j. 111 EX 3513/11-52, kterým soudní exekutor zamítl návrh povinného na ustanovení právního zástupce, podal povinný dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř., aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. července 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu