30 Cdo 2663/2007
Datum rozhodnutí: 16.08.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 2663/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobkyně Š. P., proti žalované označené jako P. ČR, o finanční kompenzaci, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp.zn. 13 Nc 416/2006, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. února 2007, č.j. 14 Co 123/2007-30, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 27. února 2007, č.j. 14 Co 123/2007-30, potvrdil podle ustanovení § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 8. ledna 2007, č.j. 13 Nc 416/2006-10, kterým soud prvního stupně odmítl podání žalobkyně doručené Okresnímu soudu Plzeň-město dne 16. 10. 2006, doplněné podáním doručeným soudu dne 12. 12. 2006, zamítl žádost žalobkyně o ustanovení zástupce soudem a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


Proti uvedenému rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dne 4. května 2007 dovolání, které však podáním ze dne 8. června 2007 vzala zcela zpět.


Podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř., vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. S přihlédnutím k popsané procesní situaci proto Nejvyššímu soudu ČR nezbylo, než v označené věci dovolací řízení zastavit.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151, § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. srpna 2007


JUDr. Pavel Pavlík, v.r.


předseda senátu