30 Cdo 2657/2014
Datum rozhodnutí: 26.08.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 2657/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné V.I.P. HOME SERVICE spol. s r. o., se sídlem v Praze 7, Přívozní 1054/2, identifikační číslo osoby 28497007, proti povinným 1) V. E., zastoupenému JUDr. Zdenkou Turičikovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Na Florenci 19, 2) Ing. Z. R. , pro 1.826.761,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 74EXE 6127/2012, o dovolání povinného 1) proti usnesení Městského soudu v Praze z 16. září 2013, č. j. 20Co 339/2013-57, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti shora označenému usnesení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) ani poté, co mu usnesením z 24. února 2014, č. j. 74 EXE 6127/2012-47, pravomocným 28. března 2014, ustanovil zástupce pro dovolací řízení.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 26. srpna 2014
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu