30 Cdo 2611/2015
Datum rozhodnutí: 24.11.2015
Dotčené předpisy: čl. 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 2611/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem ve věci žalobce P. Č. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o nejasném podání, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 42 Nc 3599/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. července 2014, č. j. 19 Co 1308/2014-18, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením (dále soud prvního stupně ) ze dne 17. června 2014, č. j. 42 Nc 3599/2014-14, odmítl nejasné podání žalobce došlé soudu dne 30. ledna 2014.
K odvolání žalobce Krajský soud v Českých Budějovicích (dále odvolací soud ) usnesením ze dne 29. července 2014, č. j. 19 Co 1308/2014-18, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dne 25. srpna 2014 dovolání.
Podáním ze dne 11. května 2015 vzal žalobce dovolání v celém rozsahu zpět.
Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. vezme-li odvolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
S ohledem na uvedený procesní úkon žalobce, jímž vzal dovolání v této věci zcela zpět, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek
V Brně dne 24. listopadu 2015

JUDr. Bohumil Dvořák
pověřený člen senátu