30 Cdo 26/2003
Datum rozhodnutí: 28.01.2003
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 26/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobců: A) I. H., B) Z. H., C) T. H., D) M. H. zastoupených advokátkou, proti žalované M. H., zastoupené advokátkou, o určení neplatnosti závěti, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 4 C 101/97, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. června 2002, č. j. 20 Co 267/2002-177, takto:

I. Dovolání žalobců se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2002, č. j. 20 Co 267/2002-17, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 11. 12. 2001, č. j. 4 C 101/97-155, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu