30 Cdo 2585/2014
Datum rozhodnutí: 16.07.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 2585/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné GE Money Bank, a. s., se sídlem v Praze 4 - Michli, Vyskočilova 1322/1a, identifikační číslo osoby 25672720, proti povinné A. V., pro 781.933,02 Kč s příslušenstvím, vedené u Exekutorského úřadu Tábor, soudní exekutorky Mgr. Martiny Douchové pod sp. zn. 017EX 175/13, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 18. listopadu 2013, sp. zn. 10Co 436/2014, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti shora označenému usnesení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. července 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu