30 Cdo 2578/2014
Datum rozhodnutí: 23.07.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 2578/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Pavla Pavlíka v exekuční věci oprávněného M. M. , proti povinnému L. J. , pro 151778,- Kč s příslušenstvím, vedené u JUDr. Miloslava Hauerlanda, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 5, Zborovská 3, pod sp. zn. 027 EX 0152/09, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích z 20. února 2014, sp. zn. 24Co 3117/2012, takto:
Dovolání se odmítá. O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud s odůvodněním, že jde o bezúspěšné uplatňování či bránění práva potvrdil usnesení z 22. listopadu 2013, č. j. 027 EX 0152-139, kterým soudní exekutor zamítl návrh povinného na ustanovení zástupce pro dovolací řízení, podal povinný dovolání.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014.
Ač není dovolatel řádně zastoupen, povaha dovoláním napadeného rozhodnutí vylučuje, aby bylo možno dovolací řízení pro nedostatek podmínky povinného zastoupení zastavit dle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 104 odst. 2 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3465/2013).
Nejvyšší soud dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť ze strany povinného jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva, rozhodnutí odvolacího soudu (viz zejména druhý odstavec třetí strany napadeného usnesení) je tedy v souladu s rozhodovací praxí dovolacího soudu.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. července 2014
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu