30 Cdo 2567/2015
Datum rozhodnutí: 25.11.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. f) o. s. ř.30 Cdo 2567/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vlacha ve věci žalobce J. L. , zastoupeného Mgr. Barbarou Martinů, advokátkou se sídlem v Praze 1, Štěpánská 39, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení částky 8 868 880 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 317/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2015, č. j. 17 Co 92/2015-276, takto:


I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným usnesením odmítl jako bezpředmětné odvolání žalobce.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jež doplnil podáním ze dne 24. 7. 2015. Dovolání však Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 238 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 [viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. (dále jen o. s. ř.)] odmítl jako nepřípustné, neboť dovolání směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 11. 2015

JUDr. František I š t v á n e k předseda senátu