30 Cdo 2527/2013
Datum rozhodnutí: 09.10.2013
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 2527/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce J. F. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 21 C 125/2010, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. února 2013, č. j. 15 Co 553/2012-53, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. února 2013, č. j. 15 Co 553/2012-53, ve smyslu § 241b odst. 2, část věty před středníkem, § 104 odst. 2, věty třetí, a za užití § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť i přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 poslední věta o. s. ř.)

V Brně 9. října 2013

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu