30 Cdo 2525/2016
Datum rozhodnutí: 14.12.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 2525/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka, v právní věci žalobce T. C. , zastoupeného JUDr. Sylvou Skočkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Olivova 2096/4, proti žalovaným S. B. , zastoupenému Mgr. Radimem Ševčíkem, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Tř. T. G. Masaryka 1129, 2) I. B. , zastoupené Mgr. Markétou Žmolíkovou, advokátkou se sídlem ve Frýdku-Místku, tř. T. G. Masaryka 1129, a 3) Ing. L. B. , zastoupenému Mgr. Zbyňkem Vašinkou, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, tř. T. G. Masaryka 1129, o určení vlastnického práva k nemovitým věcem, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 15 C 9/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. ledna 2016, č. j. 56 Co 296/2015-342, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. listopadu 2016, č. j. 30 Cdo 2525/2016-388, se opravuje tak, že Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka , a dále, že žalobce je zastoupen JUDr. Sylvou Skočkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Olivova 2096/4 .
O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. listopadu 2016, č. j. 30 Cdo 2525/2016-388, byla zvolena nepřesná formulace při uvedení senátu, který ve věci rozhodoval, a dále byla uvedena nesprávná právní zástupkyně žalobce.
Z těchto důvodů proto dovolací soud vydal podle § 164 a § 243b odst. 1 o. s. ř. toto opravné usnesení, jímž se zjednává náprava v rozsahu, jak se podává z výrokové znělky tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. prosince 2016

JUDr. Pavel Vrcha předseda senátu