30 Cdo 2399/2014
Datum rozhodnutí: 29.01.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 2399/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci žalobce M. V., zastoupeného JUDr. Lubomírem Poláchem, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Zámecké nám. 42, proti žalovaným 1) Ing. L. N., 2) blíže neoznačené M., 3) P. H., zastoupenému Mgr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská 536/22, a 4) blíže neoznačenému M., o ochranu osobnosti, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 12 C 39/2014 (12 Nc 3202/2013), o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. listopadu 2013, č.j. 8 Co 900/2013-91, ve znění usnesení ze dne 20. prosince 2013, č.j. 8 Co 900/2013-96, takto:


Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. prosince 2014 č.j. 30 Cdo 2399/2014-152, se v záhlaví opravuje tak, že nesprávné označení sp. zn. uvedené v závorce 12 Nc 3202/2014 rozhodnutí Okresního soudu ve Frýdku-Místku, se nahrazuje správným označením sp. zn. 12 Nc 3202/2013 .

O d ů v o d n ě n í :

V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. prosince 2014, č.j. 30 Cdo 2399/2014-152, došlo ke zřejmé nesprávnosti spočívající v nesprávném označení rozhodnutí soudu prvního stupně.
Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 164 o.s.ř. za použití § 243b o.s.ř., vydal proto opravné usnesení, jímž tuto zřejmou nesprávnost shora uvedeným způsobem opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. ledna 2015
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu