30 Cdo 2364/2014
Datum rozhodnutí: 24.06.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 2364/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné Raiffeisenbank a. s., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, identifikační číslo osoby 49240901, proti povinnému Ing. C. K. , pro 115.405,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Tachově pod sp. zn. 11 Exe 3809/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 23. října 2013, č. j. 13 Co 478/2013-52, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti shora označenému usnesení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. června 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu