30 Cdo 2356/2005
Datum rozhodnutí: 18.10.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 2356/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobců a) K. B., a b) V. B., obou zastoupených advokátem, proti žalovanému Z. F., zastoupenému advokátkou, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 12 C 43/2001, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. května 2005, č. j.

16 Co 180/2003 - 157, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Jihlavě rozsudkem ze dne 6. 6. 2003, č. j. 12 C 43/2001 - 139, zamítl žalobu o určení, že žalobci jsou vlastníky ve společném jmění manželů pozemku parc. č. 138/1 - zastavěná plocha, objektu bydlení čp. 3048 stojícího na pozemku parc. č. 138/1, pozemku parc. č. 138/2 - zastavěná plocha, garáže ev. č. 3533, stojící

na pozemku parc. č. st. 138/2 a pozemku parc. č. 631 - zahrada, vše zapsané

u Katastrálního úřadu v J. na LV č. 446 pro k. ú. B. u J., obec J., okres J., a rozhodl o náhradě nákladů řízení.K odvolání žalobců Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 4. 5. 2005, č. j.

16 Co 180/2003 - 137, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání, které podáním

ze dne 8. 8. 2005 vzali výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelů Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, a § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalobci sice zavinili, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2005

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu