30 Cdo 2259/2014
Datum rozhodnutí: 23.06.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 2259/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné ESSOX s. r. o . , se sídlem v Českých Budějovicích, Senovážné nám. 231/7, identifikační číslo osoby 26764652, proti povinné M. T. , pro 28.013,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň - Jih pod sp. zn. 8 EXE 2068/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 15. října 2013, č. j. 56 Co 400/2013-92, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému usnesení krajského soudu podala povinná dovolání, které pak podáním z 3. dubna 2014 vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243c odst. 3 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2014 zastavil.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. června 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu