30 Cdo 2238/2017
Datum rozhodnutí: 23.05.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 2238/2017
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobkyně PhDr. H. P., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 78 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 4/2015-146, o dovolání žalobkyně d) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2016, č. j. 15 Co 312/2016-155, takto:
I. Řízení o dovolání žalobkyně d) se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Žalobkyně podala proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnila podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. a současně požádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 10. 1. 2017, č. j. 20 C 4/2015-197, žádost dovolatelky zamítl. Usnesením odvolacího soudu ze dne 26. 1. 2017, č. j. 15 Co 50/2017-216, bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno. Dovolací řízení proti posledně uvedenému usnesení bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2017, č. j. 30 Cdo 2239/2017-228, zastaveno. Soud prvního stupně usnesením ze dne 4. 4. 2017, č. j. 20 C 4/2015-222, dovolatelku vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta. Na tuto výzvu reagovala dovolatelka svým přípisem ze dne 19. 4. 2017, ve kterém opětovně požádala o ustanovení zástupce, nedostatek povinného zastoupení však neodstranila.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobkyně podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. 5. 2017

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu