30 Cdo 2238/2005
Datum rozhodnutí: 09.05.2006
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 2238/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně Z. Ř., zastoupené advokátkou, proti žalovaným 1) R. S., zastoupenému opatrovnicí J. M., tajemnicí Obvodního soudu pro Prahu 10, a 2) nezletilé D. S., zastoupené Městskou částí P. jako opatrovníkem, o popření otcovství, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 23 C 239/2002, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9. února 2004, č. j. 53 Co 446/2003-93, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem v záhlaví označeným k odvolání prvého žalovaného změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 16. září 2003, č. j. 23 C 239/2002-84, jímž bylo určeno, že prvý žalovaný není otcem nezletilé druhé žalované a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, tak, že žalobu na určení, že prvý žalovaný není otcem nezletilé druhé žalované zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které vzala písemným podáním ze dne 30.8.2005 zcela zpět.

Protože dovolání bylo vzato zcela zpět, Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací

(§ 10a o.s.ř.) dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věta druhá o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn tím, že žalobkyně, která z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení muselo být zastaveno,

na náhradu svých nákladů nemá právo a ostatním účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly (§ 243b odst. 5, § 146 odst. 2, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. května 2006

JUDr. Karel Podolka

předseda senátu