30 Cdo 2214/2004
Datum rozhodnutí: 28.07.2005
Dotčené předpisy:
30 Cdo 2214/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně M. R., zastoupené advokátem, proti žalované obchodní společnosti M., a. s., zastoupené advokátkou, o ochranu osobnosti, vedené

u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 55/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 31. července 2003, č. j. 1 Co 126/2003-104, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. června 2005, č. j.

30 Cdo 2214/2004-171, se v záhlaví opravuje tak, že chybný údaj o adrese sídla zástupkyně žalované v P., N. č. 13 se nahrazuje správným v P., D. 13 .

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. června 2005, č. j.

30 Cdo 2214/2004-171, bylo dovolání žalobkyně odmítnuto. V záhlaví usnesení však byla namísto správné adresy sídla zástupkyně žalované, advokátky JUDr. H. K., a to P., D. 13, uvedena nesprávně adresa P., N. č. 13. Protože jde o zjevnou nesprávnost, byla podle § 164 občanského soudního řádu provedena oprava tímto opravným usnesením.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2005

JUDr. Pavel Pavlík, v.r.

předseda senátu