30 Cdo 2189/2014
Datum rozhodnutí: 16.07.2014
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.201230 Cdo 2189/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města Bílina, se sídlem v Bílině, Břežánská 50/4, proti povinnému J. Š., zastoupenému JUDr. Janem Svobodou, advokátem se sídlem v Teplicích, Kollárova 18, pro 16.158,- Kč s příslušenstvím, vedené Okresním soudem v Teplicích pod sp. zn. 35 E 833/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. května 2007, č. j. 12 Co 369/2007-41, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 18. 10. 2005, č. j. 35 E 833/2005-7, jímž okresní soud nařídil podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Teplicích ze dne 1. 8. 2001, č. j. 34 Ro 1707/2001-3, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 16.158,- Kč s příslušenstvím, pro náklady předcházejícího řízení 666,- Kč a pro náklady výkonu rozhodnutí 330,- Kč výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného.
Povinný napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním, které posléze vzal zpět podáním ze dne 23. 4. 2014. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012, zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. července 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu