30 Cdo 2142/2014
Datum rozhodnutí: 02.07.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 2142/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou, v právní věci žalobce V. M., zastoupeného JUDr. Ilonou Křížkovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Sokolská třída 451/11, proti žalovanému L. G. , o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 26 C 5/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. října 2013, č. j. 8 Co 564/2013-193, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. října 2013, č. j. 8 Co 564/2013-193, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo podáním žalobce ze dne 17. dubna 2014 (č. l. 259) vzato zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. července 2014

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu