30 Cdo 2111/2002
Datum rozhodnutí: 24.04.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 2111/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce P. V., zastoupeného advokátem, proti žalované J. V., zastoupené advokátem, o určení neúčinnosti právního úkonu, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 4 C 145/2000, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře ze dne 14. června 2002, č. j. 15 Co 1143/2002-189, t a k t o :

I. Dovolání žalované se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Jak vyplývá z obsahu spisu a z dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře ze dne 14. června 2002, č. j. 15 Co 1143/2002-189, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Táboře ze dne 27. března 2002, č. j. 4 C 145/2000-166, není dovolání v označené věci přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) a b) občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.").

Protože takto by přípustnost dovolání v této věci mohla být založena pouze již jen ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., avšak dovolací soud v tomto případě neshledal, že by v posuzované věci k naplnění předpokladů tohoto ustanovení došlo (tj. především nelze dovodit, že by rozhodnutí mělo po právní stránce zásadní význam), neobsahuje toto rozhodnutí odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2003

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu