30 Cdo 2103/2014
Datum rozhodnutí: 24.06.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 2103/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněného MVDr. F. Š., CSc., proti povinnému M. K., pro 203.029,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 14 Nc 439/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 9. dubna 2013, č. j. 22Co 88/2013-44, takto:
Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :


Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti shora označenému usnesení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. června 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu