30 Cdo 2063/2013
Datum rozhodnutí: 30.08.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 2063/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Palívka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce B. D. , zastoupenému Mgr. Pavlem Pěnkavou, advokátem se sídlem v Ostravě-Hrabové, Místecká 329/258, proti žalované KEY REALITY FINANCE s. r. o. , se sídlem ve Frýdku-Místku, T. G. M. 1101, identifikační číslo osoby 26860457, zastoupené Mgr. Lenkou Čížovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Hlubinská 917/20, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 11 C 198/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. února 2013, č. j. 71 Co 183/2011-334, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. února 2013, č. j. 71 Co 183/2011-334, není přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k právní otázce neplatnosti právního úkonu podle § 44 odst. 7 ex. ř. srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. března 2011, sp. zn. 31 Cdo 454/2008, nebo aktuálně rozsudek téhož soudu ze dne 30. 8. 2013, sp. zn. 30 Cdo 850/2013 (všechna zde označena rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz , zatímco rozhodnutí Ústavního soudu na webových stránkách Ústavního soudu www.nalus.usoud.cz ); k právní otázce neplatnosti smlouvy ve smyslu § 49a obč. zák. srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 19. 12. 2002, sp. zn. 30 Cdo 1251/2002, nebo ze dne 9. 9. 2010, sp. zn. 30 Cdo 1113/2009; k právní otázce neplatnosti převodní smlouvy z důvodu nemožné odkládací podmínky srov. nález Ústavního soudu ze dne 12. 6. 2000, sp. zn. I. ÚS 331/98), přičemž není zde žádného důvodu, aby rozhodné právní otázky byly dovolacím soudem posouzeny jinak.
Nejvyšší soud proto dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
V Brně 30. srpna 2013
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu