30 Cdo 2062/2015
Datum rozhodnutí: 14.03.2016
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř., § 164 o. s. ř.30 Cdo 2062/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce I. R. zastoupeného advokátem Mgr. Vladislavem Jirkou, Ph. D., se sídlem v Praze 5, Bucharova 1314/8, proti žalované České televizi , IČO: 00027383, se sídlem v Praze 4 - Kavčí hory, Na hřebenech II 1132/4, o ochranu osobnosti , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 16 C 65/2014, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. února 2015, č.j. 22 Co 10/2015-114, takto:
Odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. září 2015, č.j. 30 Cdo 2062/2015-172 se opravuje tak, že na jeho třetí straně se text Žalobce se k podanému dovolání nevyjádřil , se nahrazuje větou Žalobce se k podanému dovolání vyjádřil podáním ze dne 18. května 2015 .

O d ů v o d n ě n í :
V citovaném usnesení bylo nesprávně uvedeno, že Žalobce se k podanému dovolání nevyjádřil . Jelikož se jedná o nesprávnost, když k dovolání vyjádření podáno bylo, byla tato zřejmá nesprávnost postupem podle § 243b a 164 o.s.ř. opravena.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. března 2016

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu