30 Cdo 2048/2014
Datum rozhodnutí: 16.06.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 2048/2014

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové ve věci oprávněného MUDr. T. F., zastoupeného JUDr. Alexandrem Királym, Ph.D., advokátem se sídlem v Ostravě, Ludvíka Podéště 1883/5, proti povinnému E. V., pro 18.714,- Kč s příslušenstvím, vedené Okresním soudem v Chebu pod sp. zn. 23 E 1472/2012, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. prosince 2013, č. j. 15 Co 448/2013-96, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 24. 6. 2013, č. j. 23 E 1472/2012-50, jímž okresní soud zastavil výkon rozhodnutí příkazem k výplatě z účtu povinného u peněžního ústavu, nařízený usnesením Okresního soudu v Chebu ze dne 12. 10. 2012, č. j. 23 E 1472/2012-14, ve spojení s opravným usnesením ze dne 28. 1. 2013, č. j. 23 E 1472/2012-27 (výrok I.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a zrušil výrok II. o nákladech řízení ve výši 6 614,- Kč, obsažený v usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 12. 10. 2012, č. j. 23 E 1472/2012-14 (výrok III.). Odvolací soud dále uložil oprávněnému povinnost zaplatit povinnému na nákladech odvolacího řízení částku 154,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Výrok o nákladech řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 druhá věta o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. června 2014

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu