30 Cdo 2003/2002
Datum rozhodnutí: 03.07.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 2003/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce Města Ch., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) JUDr. M. S., správkyni konkursní podstaty úpadce Ch., výrobní družstvo v likvidaci, 2) JUDr. J. K., správci konkursní podstaty úpadce T. L., spol. s r. o., a 3) C., a. s., zastoupené advokátem, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 10 C 327/97, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 16. května 2002, č.j. 12 Co 450/2001-95, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalobce proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Plzni, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Chebu ze dne 20.12.2000, č.j.

10 C 327/97-39, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam

(§ 237 odst. 3 o.s.ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno

(§ 243c odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. července 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu