30 Cdo 1998/2014
Datum rozhodnutí: 25.06.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.30 Cdo 1998/2014

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněné Fakultní nemocnice v Plzni, se sídlem v Plzni, tř. E. Beneše 13, identifikační číslo osoby 00669806, proti povinnému G. K., pro 13.812,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp. zn. 74 EXE 622/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 13. prosince 2013, č. j. 61 Co 608/2013-76, takto: Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze 7. října 2013, č. j. 74 EXE 622/2012-97, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce, podal povinný dovolání.
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto podle § 243c odst. 1 o. s. ř., aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl.
O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. června 2014

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu