30 Cdo 1984/2002
Datum rozhodnutí: 24.09.2003
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 3 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 1984/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce D., a. s., zastoupeného advokátem, proti žalované A. B., zastoupené advokátem, o neúčinnost právního úkonu, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 13 C 736/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. června 2002, č. j. 31 Co 138/2002-82, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2002, č. j. 31 Co 138/2002-82, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu Kolíně ze dne 10. 10. 2001, č. j. 13 C 736/2000-54, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Usnesení o odmítnutí tohoto dovolání proto není odůvodněno (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. září 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu