30 Cdo 1949/2013
Datum rozhodnutí: 11.09.2013
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 1949/2013
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v právní věci žalobce A. K. , proti neoznačenému žalovanému, o nejasném podání, vedeném u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 12 Nc 13/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. ledna 2013, č. j. 14 Co 50/2013-13, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. ledna 2013, č. j. 14 Co 50/2013-13, ve smyslu § 241b odst. 2, část věty před středníkem, § 104 odst. 2, věty třetí, a za užití § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť i přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti ve stanovené lhůtě (ani dosud) nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, neboť v tomto řízení je jediným účastníkem pouze dovolatel, takže náhrada nákladů řízení mezi účastníky navzájem zde pojmově nepřichází v úvahu.

V Brně 11. září 2013

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu