30 Cdo 1941/2007
Datum rozhodnutí: 28.06.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
30 Cdo 1941/2007-114


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce Ing. P. B. , zastoupeného JUDr. Tomášem Jindrou, advokátem se sídlem v Praze 1, U Prašné brány č. 3, proti žalovanému MUDr. D. R. , zastoupenému JUDr. Janem Machem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova č. 28, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 C 20/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 12. prosince 2006, č.j. 1 Co 325/2006-74 , takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky, ze dne 31. ledna 2007 (správně 31. ledna 2008), č.j. 30 Cdo 1941/2007-95, se opravuje tak, že údaj o datu jeho vydání V Brně dne 31. ledna 2007 se nahrazuje textem V Brně dne 31. ledna 2008 .

O d ů v o d n ě n í :
Rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky č.j. 30 Cdo 1941/2007-95, vydaným dne 31. ledna 2008, byl zrušen rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 12. prosince 2006, č.j. 1 Co 325/2006-74, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. V údaji o datu vydání tohoto rozsudku však byl v důsledku písařské chyby uveden nesprávně rok 2007, namísto odpovídajícího roku 2008. Protože jde o chybu v psaní, byla podle § 164 občanského soudního řádu provedena oprava zmíněné nesprávnosti tímto opravným usnesením.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. června 2011


JUDr. Pavel P a v l í k, v. r.
předseda senátu